အယ္ဂ်ီးနား ဗလီတလုံး ေလေၾကာင္း ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ၄၂ ဦး ေသဆုံး (႐ုပ္သံ) - DVB