ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ား ထပ္မံေၾကညာ

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္မဲစာရင္းေတြကုိ ရပ္ေက်း ေကာ္မရွင္ရုံးေတြမွာ မတ္ ၁၇ ရက္ကေန ၃၀ ရက္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထပ္မံေၾကညာေပးေနပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္မဲစာရင္းေတြ ေၾကညာရာမွာေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံ လက္မွတ္ေတြကုိလည္း ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ရုံးေတြမွာ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ေတြကုိ မနက္ ၈ နာရီကေန ညေန ၆နာရီအထိ တအိမ္ေထာင္တေယာက္နႈန္း သြားေရာက္ထုတ္ယူ ႏုိင္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

More News
Up