ယူ႐ုိပါလိဂ္ ေနာက္ဆုံးဗုိလ္လုပြဲအတြက္ လက္မွတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ် - DVB