မိုးညႇင္းတြင္ သမီးအရင္းကို ဖခင္ျဖစ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္ - DVB