ျမန္မာ့လယ္ယာႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းျပေျမပံုေရးဆြဲထား

ျမန္မာ့လယ္ယာနဲ႔ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက နည္းပညာ အကူအညီေပးဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္း သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီး လမ္းျပေျမပံုတခု ေရးဆြဲထားတယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလမ္းျပေျမပံုထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အခုႏွစ္အတြင္းမွာ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာနဲ႔ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပင္ ဂ်ာမနီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (giz) ကလည္း နည္းပညာအကူအညီေတြ ေပးေနပါတယ္။ သတင္း - AMIA

More News
Up