တိုက္ႀကီးငလ်င္ေၾကာင့္ ၂ဦး ေသ၊ ေငြက်ပ္ ၁၉၅ သန္းေက်ာ္ဖိုး ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီး - DVB