တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ငလ်င္ထပ္မံလႈပ္ခတ္မည္ကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေန - DVB