“ေတြ႔ေနျမင္ေနၾကားေနရင္ ဘာလို႔ၿငိမ္ေနလဲ” လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ (႐ုပ္သံ) - DVB