ထုိင္း ကားမေတာ္တဆတုိက္မႈ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ဦး ေသဆံုး၊ ၁၁ ဦး ဒဏ္ရာရ (႐ုပ္သံ) - DVB