အီသီယိုးပီးယားတြင္ ႀကီးမားသည့္အမႈိက္ပုံၿပိဳက်၊ လူ ၃၅ ဦး ေသဆုံး (႐ုပ္သံ) - DVB