“အကယ္ဒမီ ရင္မခုန္တာ ၾကာၿပီ”- ေက်ာ္ရဲေအာင္ (႐ုပ္သံ) - DVB