ပတ္ဂြန္ေဟးကို ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတရာထူးမွ ဖယ္ရွား

ဓာတ္ပုံ - Getty Images
ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟးကို လာဘ္စားမႈနဲ႔ သံသယရွိတဲ့အတြက္ သမၼတရာထူးကေန အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားလိုက္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား ဖြဲ႔စည္းပံုတရား႐ံုးက မတ္လ ၁၀ ရက္ ဒီေန႔မွာ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ သမၼတပတ္ကို လာဘ္စားမႈနဲ႔ သံသယရွိတာေၾကာင့္ ရာထူးကေနဖယ္ရွားဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင့္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းပံုတရား႐ံုးက ဆက္လက္စစ္ေဆးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ သမၼတပတ္ကုိ ရာထူးကေန အၿပီးတိုင္ဖယ္ရွားလုိက္တာဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္မယ္လုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံံုတရား႐ံုးရွိ တရားသူႀကီး အားလံုးက ႁခြင္းခ်က္မရွိ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ႔ကို လာဘ္စားမႈနဲ႔ ဆက္ၿပီး စြဲခ်က္တင္မတင္ ဆုိတာကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ သမၼတပတ္ဟာ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြ ခ်ိဳအီစြန္းစီနဲ႔ ပူးေပါငး္ၿပီး သူနဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ဖို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို ဖိအားေပးခဲ့တယ္လို႔ အတိုက္အခံေတြက စြပ္စြဲပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ေတာင္ကိုရီးယား အႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းတခုျဖစ္တဲ့  ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီအုပ္စုလည္း ပါဝင္ၿပီး ကိုရီးယားဝမ္ေငြ သန္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး သမၼတပတ္နဲ႔ ခ်ိဳအီစြန္းစီလ္ကို လာဘ္ထုိးခဲ့ေၾကာင္း ဒီကေန႔ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕က ေပးပို႔တဲ့ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up