ကာခ်ဳပ္ကို သႀကၤန္မိုးသီခ်င္း တီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည့္ ဗီယက္နမ္လွပ်ဳိျဖဴ ေလးမ်ား (႐ုပ္သံ) - DVB