၁၄ ႏွစ္အရြယ္ သမီးအရင္းကို ဖခင္က အဓမၼျပဳက်င့္ - DVB