ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ စည္ကားေနသည့္ မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားပြဲေတာ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB