စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိသည့္ လုပ္ငန္း ၄၄ ခုကို လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းထားမည္

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ေလ႔လြင့္ျပဳန္းတီးမႈမရွိေစရန္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္း ၄၄ ခုကုိ ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ အက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာ္ေပးႏုိင္မႈ၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းထားသင့္တယ္လုိ႔ တင္ျပခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိ တင္ျပခဲ့မႈကုိ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိးက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ႔တာပါ။ “ပထမဦးဆံုး တင္ျပရမွာေတာ့ လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းထားသင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ မရွိပါဘူး။ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ရာအတြက္ လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီးမွ စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အဲဒီသံုးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိးက ေျပာပါတယ္။ လက္တေလာ ရပ္ဆုိင္ထားသင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြကေတာ့ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း လက္ေအာက္မွာရွိတဲ႔ လုပ္ငန္း ၆ ခု၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း လက္ေအာက္မွာရိွတဲ႔ လုပ္ငန္း ၁၂ ခု၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္း ၁၆ ခုနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း လက္ေအာက္မွာရွိတဲ႔ လုပ္ငန္း ၁၀ ခု တုိ႔ကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးအားလုံးဟာ အပုိေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပုိေငြမရွိေတာ့တဲ့အျပင္ လုိေငြပါျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ ရပ္ဆုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ကို အက်ဳိးျပဳဖို႔ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ဳိးမျပဳဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လိုေငြကို ဆဲြခ်ေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔က ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ဒါေတြကို ရပ္ဆိုင္းမယ္။ ၿပီးရင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္မယ္။ သံုးသပ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဒါကေတာ့ သံုးသပ္တဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔အေနနဲ႔ စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ပညာရွင္ေတြ ပါမယ္၊ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လူေတြ ပါမယ္။ ဝုိင္းၿပီး ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္။ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တု႔ိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ တင္ျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရပ္ထားတဲ့ လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းမယ္ဆိုတဲ့ စက္႐ံု ၄၄ ႐ံုနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔အေနနဲ႔ ေလ့လာသံုးသပ္မယ္။ သံုးသပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒါေလးပါပဲ” လို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ နည္းပညာနဲ႔ အရင္းအႏွီးေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ စက္႐ုံ ၄ ႐ုံနဲ႔  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔က ၾကပ္မတ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သင္႔တဲ႔ လုပ္ငန္း စီမံကိန္း ၂ ခုကုိ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈကုိလည္း တင္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up