ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ယေန႔ ညေန ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမည္ - DVB