ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံရွစ္ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ၿပဳိင္ပဲြတြင္ ထြန္းထြန္းမင္းႏွင့္တူးတူးတုိ႔ ႏုိင္ပြဲရ | DVB