ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွ္င့္သစ္သီး၀လံ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ရရွိ

  အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ပကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ သစ္သီး၀လံ တင္ပို႔မႈကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီတင္ပို႔မႈက ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြထဲက သန္း ၈၀ ေလာက္က ဖရဲ၊ သခြား တင္ပို႔မႈကေန ရရွိခဲ့တာ လုိ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္သူက ေျပာပါတယ္။ ဖရဲသခြား၊ သရက္၊ ေကာ္ဖီတို႔ကို အဓိက တင္ပုိ႔ရၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ တင္ပို႔ႏိုင္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါတယ္။

More News
Up