ကင္ဂ်ဳံနမ္ အသတ္ခံရမႈ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားကုိ ျပန္လႊတ္ - DVB