လယ္သမားမ်ားဘ၀ နိမ့္က်ေနဟု ဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာ

ဓာတ္ပုံ - အမ္အုိအုိင္
  သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ သ၀ဏ္လႊာထဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘ၀ နိမ့္က်ေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာ၀ေဘး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းခ်က္တို႔ ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ နိမ့္က်ေနတယ္လို႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာလိုက္တာပါ။ မတ္လ ၂ ရက္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ေပးပို႔တဲ့ သမတရဲ႔ သ၀ဏ္လႊာမွာ လယ္ယာက႑ ဖြၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ မူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မွ ေတာင္သူေတြ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္မယ္လို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက ေျမသိမ္းယာသိမ္း ကိစၥရပ္ေတြကလည္း ေတာင္သူဘ၀နိမ့္က်ရတဲ့ထဲ ပါ၀င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ သိမ္းဆည္းခံရတယ္၊ေတာင္သူလယ္သမားေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာတယ္။ ဒီလို ဆံုး႐ႈံးနစ္နာေနတဲ့အတြက္ တဘက္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ စီးပြားေရးဘ၀ လူမႈေရး ဘ၀ေတြ ဆံုး႐ႈံးသလို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွုေတြလည္း က်ဆင္းသြားတယ္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔” ဒါ့အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာပိုင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာစတဲ့ သြင္းအားစု ပံ့ပိုးမႈပိုင္း အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးသူေတြလက္ထဲ အမွန္တယ္ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လည္း လိုမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ သ၀ဏ္လႊာထဲမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဘိုး(GDP) ရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို လယ္ယာက႑မွ ရရွိေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

//
More News
Up