မန္းေရႊစက္ေတာ္ရာ ဘုရားပြဲ ဘုရားဖူးသူမ်ားႏွင့္စည္းကား- သတင္းဓာတ္ပံု | DVB