ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဘယ္အေျခအေန ေရာက္ေနလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB