ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံု - DVB