မိဘမဲ့ေဂဟာမွ ကေလး ၂ ဦးကို ေရာင္းစားရန္ေသြးေဆာင္သူ ၂ ဦး ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဖမ္းမိ | DVB