ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ရန္ကုန္အကယ္ဒမီေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ လာေရာက္ - DVB