ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားသည့္ ထုိင္းဘုန္းႀကီးကို ရဲႏွင့္စစ္တပ္ အင္အား ၄ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ရွာေဖြ (႐ုပ္သံ) - DVB