ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကရသည့္ မလိချမစ္ကမ္းနားကဘ၀မ်ား (ဓာတ္ပံု) - DVB