ပစ္မွတ္ႏွင့္လြဲေခ်ာ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေပါက္ကြဲေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အိုင္အက္စ္ အေသခံဗံုးခြဲသမား (႐ုပ္သံ) - DVB