ယမ္းျပဳလုပ္သည့္ အမိုနီယမ္နိက္ထရိတ္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကား ၂ စီး ဖမ္းမိ - DVB