မေလးရွားေလဆိပ္၌ ကင္ဂ်ံဳအန္း၏အစ္ကို အသတ္ခံရမႈ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၁ ဦးကို ဖမ္းဆီး - DVB