ဘီယြန္းေဆး၏ အားမာန္ပါသည့္ အကအလွဂီတႏွင့္ ဂရမ္မီည (႐ုပ္သံ) - DVB