ျပည္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားတြင္ ဉာဏ္႐ိုးပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပ - DVB