ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းမိ - DVB