ဝ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ျမင္ကြင္းမ်ား (ဓာတ္ပံု)

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္က ၀ လူမ်ိဳးေတြ စုေပါင္းၿပီး ၄၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ တိုင္းရင္းသား ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေနတဲ့ျမင္ကြင္း

More News
Up