ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီပဲ ေသခ်ာေပါက္ အႏိုင္ရမည္ဟု ဦး၀င္းထိန္ေျပာ - DVB