ေကာ့ေသာင္းတြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္၊ မူလတန္းေက်ာင္းသူ ၃ ဦးအပါအ၀င္ ၄ ဦးေသဆံုး | DVB