ငါးခိုးဖမ္းသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသား ၆ ဦး အား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး - DVB