ေညာင္ေလးပင္တြင္ ကယ္ရီသမားအား ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ဆုိင္ကယ္လုယူ ထြက္ေျပး - DVB