တူရကီတြင္ ဆီးႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးခရီးစဥ္မ်ား ရပ္ဆုိင္း - DVB