မေလးရွားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဓားခုတ္ခံရၿပီး ၄ ဦးေသ၊ ၃ ဦးဒဏ္ရာျပင္းထန္ - DVB