ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မံုရြာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂ ေသာင္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္း - DVB