ကသာ-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းေပၚတြင္ ဒီဇင္ေပပါမ်ား တင္လာသည့္ ၁၀ ဘီးယာဥ္ မီးေလာင္ - DVB