၂၀၁၆ ေရပန္းစားထင္ရွား ျမန္မာျပည္သား – လူထုအျမင္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စာေပနဲ႔ အႏုပညာနယ္ပယ္မွာ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွား၊ ေရပန္းအစားဆံုး ပုဂၢဳိလ္ကို ေရြးခ်ယ္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္သလို အျမင္သေဘာထားေတြ ေရးထားခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ [yop_poll id="65"]

More News
Up