သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ဒီကေန႔ မနက္ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ သူရဦးေရႊမန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပမွာျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဘက္ကလည္း သတင္းမီဒီယာဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပါတယ္။

More News
Up