ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ စစ္မိန္႔ဟာ ျပည္သူထံက ဆင္းသက္တယ္

အဟိတ္တိရစာၦန္ေတြ အပါအဝင္ လူသားေတြဟာ အမိဝမ္းထဲကေန ေလာကႀကီးထဲ ဝင္ေရာက္လာခါစတုန္းက သတ္မယ္၊ ျဖတ္မယ္၊ တိုက္မယ္ခိုက္မယ္၊ ခိုးဆိုးလုယက္မယ္၊ ဗိုလ္က် အနိုင္က်င့္မယ္၊ မေကာင္းမႈေတြ လုပ္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အတိတ္ဘဝက ထံုကူးလာတဲ့ ကံအေၾကာင္းတရား၊ ဗီဇစ႐ိုက္သဘာဝ၊ က်င္လည္ရတဲ့ ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း၊ တျဖည္းျဖည္း စုေဆာင္းသိုမွီးရရွိအပ္တဲ့ အသိဉာဏ္ပညာ၊ လိုက္စားေမြးျမဴမိတဲ့ ကိုယ္က်င့္သီလ အစရွိတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြေပၚအေျခခံလို႔ လူေကာင္း၊ လူဆိုး၊ လူမွန္၊ လူ႐ိုး၊ လူအ လူန၊ လူဖ်င္း၊လူသိမ္၊ လူလိမ္လူေကာက္၊ လူယုတ္မာ၊ လူသူေတာ္ေတြရယ္လို႔ ကဲြျပားျခားနားခဲ့ၾကရတာပါ။ လူသားေတြဟာ ဘဝရပ္တည္ေရး၊ ရွင္သန္ေရး၊ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေရးအတြက္ မိမိအတၱကို ဗဟိုျပဳလို႔ အသိဉာဏ္မဦးစီးႏိုင္တဲ့အခါ၊ အက်င့္သီလ ခ်ိဳ့ယြင္းအားနည္းတာနဲ႔အမွ် အဂတိ ၄ ပါး လိုက္စားရင္း မေကာင္းတဲ့ကံေတြကို က်ဴးလြန္တတ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တုန္းက ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ သတင္းကို ဒီဗီြဘီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွာ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရပါတယ္။ တရားေသာစစ္၊ မတရားေသာစစ္၊ က်ဴးေက်ာ္စစ္၊ ထိုးစစ္၊ ခံစစ္ ဘယ္လိုစစ္ပြဲျဖစ္ျဖစ္ အနိ႒ာ႐ံုေတြနဲ႔သာ အဆံုးသတ္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက လူေတြ ေသေက်မယ္၊ ကိုယ္လက္အဂၤါေတြ ဆံုး႐ံႈးၾကမယ္။ အိုးအိမ္ေတြ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမယ္၊ ရပ္ရြာေတြ အဖ်က္ဆီးခံရမယ္၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြ အေဟာသိကံျဖစ္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕မိသားစုဝင္ တိုင္းရင္းသားညီေနွာင္မ်ားနဲ႔ ျဖစ္ေနရတဲ့ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြသာ ရင္ဝယ္ပိုက္ၾကရတာပါ။ စစ္ပြဲေတြဆိုတာတာ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ နစ္နာစရာေတြပဲ ေပးအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မႏိုင္ေစပါဘူး။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ႐ံႈးေစတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုစရာအေၾကာင္း လံုးဝမရွိပါဘူး။ အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ေရးကိုသာ တိုက္တြန္းၾကရမွာပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ က်သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္ေၾကညာတာျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အင္အား အသံုးျပဳတာျဖစ္ျဖစ္၊ ထိုးစစ္ဆင္တာျဖစ္ျဖစ္ စစ္မိန္႔ေတြအားလံုးဟာ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္၊ ကြန္ဂရက္၊ ပါလီမန္ေတြက ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကတဆင့္ ျပည္သူေတြကိုယ္စား လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုးရဲ႕ ေသနာပတိ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔သမၼတကို စစ္မိန္႔အသံုးျပဳခြင့္ကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ အပ္ႏွင္းရတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ သမၼတက စစ္မိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး သူ႔ကိုတာဝန္ခံရတဲ့ သူ႔လက္ေအာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို စစ္ေရးတာဝန္ေတြ ေပးအပ္တာျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ တင့္ကားေတြ သံုးၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြသံုးၿပီး အားႀကိဳးမာန္တက္ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ထိုးစစ္ေတြအတြက္ စစ္မိန္႔ေတြဟာ ဘယ္က ဆင္းသက္လာတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း (၇) မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၃၈ - နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။ အဲဒီပုဒ္မ ၃၃၈ ဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးဟာ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ျပည္သူ႔သမၼတရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိမွသာ အမ်ားျပည္သူဆႏၵနဲ႔အညီ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မွာပါ။ ပုဒ္မ ၃၄၂ - ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆိုျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမည္။ ဒီပုဒ္မ ၃၄၂ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရာမွာ ကာလံုလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အဆိုျပဳ ေထာက္ခံခ်က္မပါရင္ ခန္႔အပ္လို႔မရတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်ပါဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကာလံု ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေၾကာင္း ပုဒ္မ ၂၀၁ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၀၁ - ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒတရပ္ရပ္အရေသာ္ လည္းေကာင္း ေပးအပ္လာသည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ (က) နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ (ခ) ဒုတိယသမၼတ၊ (ဂ) ဒုတိယသမၼတ၊ (ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ (င) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ (စ) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ (ဆ) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ဇ) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ (စ်) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ (ည) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ (ဋ) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဒါဟာလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ပါဘူးဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ အမ်ားစုဆႏၵမဲျပားေတြနဲ႔ အႏိုင္ရပါတီက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သမၼတက ခန္႔အပ္လို႔ရေသာ ဒုသမၼတ တဦး အပါအဝင္ လူ ၅ ဦးနဲ႔ ျပည္သူက မခန္႔အပ္ႏိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ သူက ခန္႔အပ္၍ ရေသာ လူ ၆ ဦး (ေပါင္း ၁၁ဦး) နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။ ဒီေတာ့ ကာလံုဆိုတာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ရာခိုင္ႏႈန္း အားနည္းစြာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေကာင္စီလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ ၾကားျဖတ္လို႔ ျပည္သူဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ ့ပတ္သက္လို႔ နည္းနည္းရွင္းခ်င္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကေတာ့ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈနဲ႔လို႔ သံုးႏႈန္းေနၾကတာ မဟုတ္လား။ ျပည္သူလို႔ ဆိုၾကရာမွာ လူမ်ားစုျပည္သူနဲ႔ လူနည္းစုျပည္သူဆိုၿပီး ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ လူေကာင္းလည္း ျပည္သူ၊ လူဆိုးလည္း ျပည္သူပါပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁) ဆင္းရဲသားအမ်ားစု ျပည္သူနဲ႔ အခြင့္ထူးခံျပည္သူအနည္းစု ၂) စစ္မတိုက္ခ်င္တဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုနဲ႔ စစ္တိုက္ခ်င္တဲ့ ျပည္သူအနည္းစု၊ ၃) ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ခ်င္တဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုမျပင္ခ်င္တဲ့ ျပည္သူအနည္းစု၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ လူနည္းစုဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳရင္း အမ်ားစုဆႏၵကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြ ေဆာင္ရြက္ျပဳျပင္ခ်င္တဲ့ ကိစၥေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ လူနည္းစု အတိုက္အခံေတြရဲ႕ဆႏၵကို ေလးစားစြာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရင္း လူမ်ားစုသေဘာထားကို တည္ေဆာက္ယူၾကရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ျပည္သူအမ်ားစုက ဆႏၵျပင္းျပေနတာ သိၾကရက္နဲ႔ ကိုယ့္မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အေလွ်ာ့ေပး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရမယ့္အစား ... အဖိုးတန္ၿပီး ရခဲတဲ့လူ႔အသက္ကို အခ်ည္းႏွီး သတ္ျဖတ္ပစ္တဲ့ ေသြးဆာေနတဲ့ ရန္ပြဲ စစ္ပြဲေတြကို အဆင္အျခင္မဲ့ ဆင္ႏႊဲဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားေနၾကတာပါလဲ၊ ဘာအက်ိဳးအတြက္ ေထာက္ခံေနရတာပါလဲ။ ဘယ္ဘက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ သိုင္းပညာေလး တတ္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္မွာ ခြန္အားဗလ ေကာင္းလို႔ျဖစ္ျဖစ္ ထစ္ခနဲရွိ လက္ပါခ်င္၊ ထစ္ခနဲရွိ တုတ္ဆြဲ ဓားဆြဲ၊ ထစ္ခနဲရွိ ဦးေအာင္တိုက္ခိုက္ အႏိုင္က်င့္ခ်င္တဲ့သူေတြကို လူ႔ေလာကအသိုင္းအဝိုင္းက ဘယ္လိုလူစားေတြလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါသလဲ။ အဲဒီလို ေသြးထြက္သံယို အၾကမ္းဖက္ ဗိုလ္က်တတ္တဲ့သူမ်ိဳးေတြကို ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြက ကိုးကြယ္အားထား ေထာက္ခံတတ္ၾကပါသလဲ။ မတရားမႈကို မတရားမႈလို႔ အသိအမွတ္မျပဳရဲသူေတြ၊ ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြားထိခိုက္မွာစိုးလို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူဘက္ မ်က္ႏွာလိုက္ခ်င္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္အမ်ိဳး ကိုယ့္ဘာသာကို မမွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္လို႔ အဓမၼတရားကို ေထာက္ခံသူေတြကို ဘယ္လိုလူစားေတြလို႔ အမ်ားက သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကပါသလဲ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔လို႔ သတ္မွတ္လို႔လည္း ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ မရရွိႏိုင္ပါဘူး။ အရင္ေခတ္တုန္းကလည္း ေသာင္းက်န္းသူ အဖ်က္သမားလို႔ ေခၚခဲ့ၾကၿပီး လက္နက္နဲ႔ေခ်မႈန္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး မဟုတ္လား။ ဘယ္မွာ အေျဖထြက္ခဲ့လို႔တံုး။ အခုခ်ိန္ဟာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာဖို႔၊ စားပြဲဝိုင္းေပၚ တက္လာေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အၿပိဳင္အဆိုင္၊ ဘယ္သူေတြကေတာ့ ပိုအေလ်ာ့ေပးတယ္ဆိုတာ မိဘျပည္သူေတြကို ျပသၾကရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီ။ ဒီအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံဘဲ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအားလံုး မိမိအဖြဲ႔အစည္း သမိုင္းေၾကာင္းကို ေကာင္းေအာင္ ေရးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြ အရမ္းပင္ပန္းေနၾကပါၿပီ၊ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးေၾကာင့္ လူစဥ္မမီတဲ့ ဘဝေတြကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ရင္း ကေမာက္ကမဘဝေတြနဲ႔ ရွင္သန္ခဲ့ၾကရတာ၊ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ နိမ့္က်ဆင္းရဲေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးရွိၿပီ။ ျပည္သူေတြကို တကယ္ပဲ စာနာသနားၾကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ မိမိဘက္က ပိုအေလ်ာ့ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ျပသရင္း ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ပိုခ်စ္တယ္ဆိုတာ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကပါ။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္း အတတ္ပညာကို သင္ၾကားလို႔ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ႀကီးကို တက္ညီလက္ညီ ဝိုင္းဝန္းၿငိႇမ္းသတ္ၾကပါလို႔ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းပါတယ္။ မင္းေကာင္းခ်စ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

More News
Up