ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းေဌး၏ ခရစၥမတ္ဆုေတာင္း (႐ုပ္သံ) | DVB