သီးႏွံမ်ဳိးစံု မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုိသည့္ ပုဂၢလိက လာေရာက္ေလ်ာက္ထားသူ ၆ ဦးရွိ

စပါး၊ ဆီထြက္သီးႏွံအပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ဳိးစံု မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္လိုတဲ့ ပုဂၢလိက လာေရာက္ ေလ်ာက္ထားသူ ၆ ဦးရွိတယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန (နည္းပညာ) ကေန သတင္းရရွိပါတယ္။ မ်ဳိးေကာင္း၊ မ်ဳိးသန္႔ ရရွိဖို႔နဲ႔ မ်ဳိးသန္႔လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္  လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ လာေရာက္ ေလ်ာက္ထားသူေတြနဲ႔ လာမယ့္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန (နည္းပညာ) ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို စိတ္၀င္စားသေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ဖို႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ အဆိုျပဳလႊာေတြ ေခၚယူေနပါတယ္။ သတင္း - AMIA

More News
Up