မဂၤလာပြဲလာအမ်ိဳးသားမ်ားက သတို႔သမီးခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကသည့္႐ုပ္သံ ေဝဖန္ခံရ - DVB