ျမန္မာအစိုးရကို ကမာၻ႔ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းေငြေပးအပ္မည္

ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာအစိုးရကို ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေပးအပ္ဖို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔က ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြျဖစ္ၿပီးေတာ့ အတိုးမဲ့အျဖစ္ သက္တမ္းကာလ ၃၈ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ကာလကိုလည္း ဆိုင္းငံကာလ ၆ ႏွစ္အထိေပးအပ္ထားတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ အလ်ွင္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတာေၾကာင့္ အစိုးရပိုင္းက စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ နည္းပညာနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ လိုအပ္ေနတာပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္မွာ Dabit ကတ္သံုးစြဲမႈဟာ ၁ သန္းခြဲေလာက္အထိ တိုးတက္လာတဲ့အျပင္ ခရက္ဒစ္ကတ္ေတြလညး္ ထုတ္ေ၀ေနပါတယ္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ အမ်ားအျပားအတြက္ေငြေၾကးနဲ႔ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈေတြ မရရွိေသးတာ ေၾကာင့္ အခုလို ေခ်းေငြေတြနဲ႔ေထာက္ပံ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုပါတယ္။

More News
Up